İŞİTME CİHAZI SATIŞ ve UYGULAMA MERKEZİ

Her ihtiyaca uygun işitme cihazları.

SGK İşitme Cihazı Ödemeleri | 2019-2020

2019-2020 işitme cihazlarında SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ödemesi yetişkin hastalar için çalışanlarda 810 TL, emeklilerde 1012.50 TL’ dir. SGK ilk etapta bir kulaktaki işitme cihazı için ödeme yapmaktadır. Bu ödeme işitme merkezlerine yapılmaktadır.

İşitme cihazları için SGK ödemeleri yaşa, çalışma durumuna, kişinin kendisi veya yakını için işitme cihazı almasına göre değişiklik göstermektedir. SGK işitme cihazı ödemeleri anlaşmalı işitme merkezlerine yapılmaktadır. İşitme cihazı SGK ödemesi almak için devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya özel üniversite hastanelerinden en az bir kulak burun boğaz hekimi imzalı işitme cihazı raporu almak gerekmektedir.

4 Eylül 2019 itibariyle işitme cihazı devlet ödemeleri artmıştır.  İşitme cihazı SGK ödemeleri 5 yılda bir gerçekleşmektedir.

İşitme Cihazı SGK Ödemesi Ne Kadardır?

18 Yaş ve Üzeri İçin SGK İşitme Cihazı Ödemesi
Emeklinin Kendisi İçin: 1012.50 TL
Emekli Yakını İçin: 911.25 TL
Çalışanlar İçin: 810 TL

0-4 Yaş Arası İçin SGK İşitme Cihazı Ödemesi
Velisi Emekli Olduysa: 1640.25 TL
Velisi Çalışansa: 1458 TL

5-12 Yaş Arası İçin SGK İşitme Cihazı Ödemesi
Velisi Emekli Olduysa: 1458 TL
Velisi Çalışansa: 1296 TL

13-18 Yaş Arası İçin SGK İşitme Cihazı Ödemesi
Velisi Emekli Olduysa: 1366.87 TL
Velisi Çalışansa: 1215 TL

Sgk Emeklilere İşitme Cihazı Ödemesi

Emeklilere işitme cihazı ödemesi güncel Sut (Sağlık Uygulama Tebliği)’ ne göre 1012.5 TL olup, cihazın bedeli ne kadar olursa olsun bu tutarda ödeme yapılmaktadır. Merkezimizde bu ödeme miktarı cihaz bedelinden düşülerek işitme cihazı satışı gerçekleşmektedir. İşitme cihazı ödemesi alacak olan emeklinin beş yılda sadece bir kez geri ödeme hakkı bulunmaktadır. Üniversite hastanesi veya devlet hastanesinden KBB hekimi tarafından emeklinin işitme cihazına uygun görülmesi ve rapor alınması gerekmektedir.

sgk işitme cihazı ödemeleri emeklilere ve çalışanlara ne kadardır?

Emeklilere işitme cihazı ödemesi için hastanede yapılan işitme testinde emeklinin  500 hz, 1000 hz, 2000hz ve 4000 hz frekanslarındaki işitme kaybı ortalamasının aynı anda her bir kulakta en az 26 dB olması gerekmektedir. Emeklilere işitme cihazı alınırken cihazın markası, işitme merkezinde bulunan Odyometrist (işitme teknikeri) olan kişinin bilgisi emeklinin işitme cihazını doğru kullanabilmesi için en önemli etkenlerdir. Tüm cihazlarımız SGK onaylı olup, 2 yıl garantilidir. İşitme Cihazlarımız Danimarka’ da üretilmiş olup tere, neme ve toza karşı dayanıklılık sertifikaları bulunmaktadır.

İşitme Cihazı Pili SGK Ödemesi Ne Kadardır?

SGK’nın sisteminde kayıtlı her bir işitme cihazı için işitme cihazı pili SGK ödemesi 122.72 TL’ dir. İşitme cihazı pili SGK ödemesi yıllık olup, katılım payından muaftır.

İşitme Cihazı SGK Ödemesi Katılım Payı Nedir?

İşitme cihazları için SGK ödeme yaptığında katılım payı tutarları ortaya çıkmaktadır. Emeklilere işitme cihazı ödemesinde %10 katkı payı maaşlarından kesilmekte, çalışanların ise %20 katkı payını elden işitme merkezlerine ödemesi gerekmektedir.

SGK Ödemesi İçin İşitme Cihazı Raporunda Bulunması Gerekenler

İşitme cihazı SGK ödemelerinde elektronik rapor ve reçete sistemine geçilmiştir. E-rapor zorunlu olup, normal reçete halen SGK tarafından kabul edilmektedir. Hastanelerden alınan e-raporda bulunması gerekenler:

  • Hastanın adı ve soyadı
  • Cihazın hangi kulakta kullanılacağı ve cihazın türü (kulak içi veya arkası)
  • İşitme kaybı kalıcıdır ibaresi
  • İşitme kaybı tanısı

SGK İşitme Cihazı Ödemesi (İkinci Kulak İçin)

SGK işitme cihazı ödemesi 18 yaş üstü kişilerde ikinci kulak için 6 ay sonra yapılabilmektedir. Hasta ilk kulağı için rapor aldıktan 6 ay sonra ikinci kulağı için rapor alabilmektedir. İkinci işitme cihazı raporunda hastanın ‘daha önce kullandığı cihazdan fayda gördüğü’ ibaresinin bulunması zorunludur.

Çift İşitme Cihazı İçin SGK Ödemesi

18 yaş altı kişilerde her iki kulak için aynı anda işitme cihazı devlet ödemesi almak mümkündür. Hastaneden alınan işitme cihazı raporunun her iki kulak için alınmış olması gerekmektedir.